• Szybka wysyłka

  • Wiele promocji

Polityka prywatności serwisu www.szachysklep.com.pl

1. Informacje ogólne 

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług internetowych poprzez Serwis. 

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest 

FUH "CAISSA" Juri Zezulkin z siedzibą w 67-120 Kożuchów, ul. 22-go Lipca 1805 12c o numerze NIP…925 172 74 54

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies”. 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika z wyjątkiem danych niezbędnych do procesu rejestracji i finalizacji zamówienia. 

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego lub reklamacyjnego lub innego wyrażonego w formularzu z którego użytkownik chce w danym momencie skorzystać

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.szachysklep.co.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które podajesz, pozostawiasz lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania z witryny sklepu www.szachysklep.com.pl w tym udostępnianych przez Ciebie w historii przeglądania witryn i aplikacji.

Przetwarzamy dane, które są niezbędne do udostępnienia Tobie kont lub profili w Usługach np. adres e-mail, imię, nazwisko, wiek, płeć, miasto, datę urodzenia) które nam podajesz np. w ramach formularzy lub okien dostępnych w naszych usługach.

Przetwarzamy również dane, które pozostawiasz w ramach poruszania się po naszych stronach (m.in. te, które pozostawiasz w tzw. plikach cookies), dane o odwiedzanych podstronach, interesujących Cię treściach, w tym reklamowych, Twoje wyszukiwania, Twoje kliknięcia.

Przetwarzamy dane o Twojej aktywności w ramach sklepu i innych lokalizacji w sieci Internet oraz informacje przechowywane na urządzeniach końcowych z których korzystasz, w tym informacje o przeglądarce, a także dane o Twojej dokładnej lokalizacji geograficznej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zapisane między innymi w plikach cookies instalowanych na naszych witrynach.

informacje przechowywane na Twoich urządzeniach końcowych, w szczególności takie jak rodzaj urządzenia końcowego, rodzaj przeglądarki, system operacyjny z którego korzystasz, język ustawiony w systemie operacyjnym z którego korzystasz.

Przetwarzanie przez nas Twoich danych które podajesz, pozostawiasz lub do których możemy uzyskać dostęp w ramach korzystania ze sklepu czy innych witryn należących do firmy FUH CAISSA JURI ZEZULKIN jest niezbędne do świadczenia przez nas Usług drogą elektroniczną ze względu konieczność dopasowania wszelkiego rodzaju treści do Twoich zainteresowań, umożliwienia Ci bezpiecznego i optymalnego korzystania z naszych Usług.

Przetwarzamy również dane, które sam zamieszczasz w Usługach udostępnianych Tobie przez nas w ramach tzw. pozostawiania opinii przy produktach czy komentarzach na naszym blogu.

Kto jest administratorem danych?

Cele przetwarzanie danych: Podstawy prawne: Okres przetwarzania:

wykonanie umowy sklep szachowy www.szachysklep.com.pl - użytkownik (tymi umowami są najczęściej regulaminy, które akceptuje użytkownik przed skorzystaniem z danej usługi), w tym świadczenie usług na rzecz użytkowników, dopasowywanie usług do potrzeb użytkowników niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkowników, utrzymanie i wsparcie techniczne usług niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkowników, analizowanie i udoskonalanie usług niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkowników oraz zapewnianie bezpieczeństwa Usług, zapobieganiem oszustwom i usuwanie błędów niezbędne do świadczenia usług na rzecz użytkowników art. 6 ust. 1 lit b) RODO - niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik do czasu wygaśnięcia danej umowy pomiędzy Tobą, a Sklepem, z tym zastrzeżeniem, że czasami, dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu tej umowy, jednak wyłącznie jeżeli jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa

marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług Art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda - do czasu wycofania zgody

opracowanie i udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie kierowane do Sklepu W zależności od celu w jakim skierowane zostało zapytanie lub inne zgłoszenie będzie to podjęcie czynności zmierzających do zawarcia umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 15-22 RODO) lub prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie lub zgłoszenie do czasu opracowania i udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie skierowane do Sklepu, w przypadku zaś zgłoszeń dotyczących realizacji praw podmiotów danych 5 lat od zrealizowania lub udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie

ustalanie i dochodzenia roszczeń lub obrona przed nimi prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. do czasu przedawnienia roszczeń, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia roku kalendarzowego w którym zaistniało zdarzenie mogące stanowić podstawę roszczeń

Realizacja obowiązków ustawowych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości polegających m.in. na konieczności wystawienia i archiwizowania rachunku - Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 Ustawy o rachunkowości i innych dot. podatków) 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, licząc od następnego roku w którym miało zdarzenie powodującego powstanie obowiązku prawnego

Obsługa żądań oraz postępowań prowadzonych przez uprawnione organy np. sądy, prokuratury, organy ścigania, urzędy które mogą dotyczyć danych użytkowników Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami uprawniającymi odpowiedni organ do złożenia żądania) do czasu realizacji żądania

Przetwarzamy Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody w celu wykonania Usługi.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest wówczas niezbędność do świadczenia usługi.

zapewnianie bezpieczeństwa Usług, zapobieganiem oszustwom i usuwanie błędów niezbędne do świadczenia Usług na rzecz użytkownika, przy czym w celu realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa i wyłącznie w niezbędnym zakresie mogą być przetwarzane dane geolokalizacyjne i dane będące efektem skanowania urządzenia dla celów identyfikacji,

Na potrzeby wykonania Usług korzystamy z następujących szczegółowych funkcji oraz funkcji specjalnych:

- dopasowanie i połączenie źródeł danych offline,

- łączenie informacji o Twoich różnych urządzeniach,

- odbieranie i wykorzystywanie automatycznie wysłanej charakterystyki Twojego urządzenia do Twojej identyfikacji,

Przetwarzamy ponadto Twoje dane bez konieczności uprzedniego wyrażenia przez Ciebie zgody w celu optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki i bezpieczeństwa niepowiązanego w żaden sposób z wykonaniem Usługi oraz marketingu własnego.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest zgodny z prawem, nie godzący w Twoje prawa, wolności oraz indywidualne interesy, uzasadniony interes www.szachysklep.com.pl. 

W ramach optymalizacji, technicznego wykonania Usługi, statystyki, bezpieczeństwa i marketingu własnego możemy wskazać szczegółowe cele przetwarzania danych:

- dopasowywanie Usług do potrzeb użytkownika,

- tworzenie profilu spersonalizowanych treści,

- wybór spersonalizowanych treści,

- techniczne dostarczenie treści lub reklam,

- utrzymanie i wsparcie techniczne Usług,

- pomiary statystyczne,

Pamiętaj, że nie udostępniany mechanizmu wyrażania sprzeciwu dla przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Sklepu z wykorzystaniem platformy udzielania zgody. W przypadku przetwarzania Twoich danych w oparciu o uzasadniony interes Sklepu masz możliwość wyrażenia sprzeciwu poprzez administrowanie swoim kontem użytkownika w Sklepie www.szachysklep.com.pl lub pisząc na adres: FUH CAISSA Juri Zezulkin ul. 22 Lipca 1806 12c, 67-120 Kożuchów e-mail: sklep@caissa.pl lub poprzez wypełnienie formularza dostępnego na sklepie:

Czy istnieje wymóg podania danych?

Podanie danych jest dobrowolne jednak niepodanie danych (w tym także odmowa dostępu do informacji i ich przechowywania na Twoim urządzeniu, w tym z wykorzystaniem plików cookies) oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Twoją rzecz uniemożliwi ich świadczenie, w szczególności brak możliwości rejestracji i korzystania z usług internetowych Sklepu, brak możliwości dostarczenia Tobie informacji, treści i ofert których poszukujesz, brak możliwości rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na reklamację, brak możliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub inne zgłoszenie.

Domena szachysklep.com.pl gromadzi, przechowuje i udostępnia informacje o użytkowniku końcowym, w tym adresy IP, unikalny identyfikator i informacje umożliwiające identyfikacje ze stron internetowych lub witryn.

Wtyczki społecznościowe

Wykorzystujemy technologie takie jak wtyczki portali społecznościowych w tym wtyczkę PS Facebook, dzięki którym dostawcy usług portali społecznościowych mogą uzyskać dostęp do Twoich danych. Na naszych witrynach znajdują się przyciski Lubię to i Rekomenduj/Podziel się powiązane z serwisem Facebook. W tym celu w odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do serwisu Facebook. Używając przycisku Lubię to lub rekomendując obraz bądź sekcje strony, użytkownik loguje się w serwisie Facebook, w którym obowiązują zasady ochrony prywatności firmy Facebook. Z zasadami tymi można zapoznać się http://pl-pl.facebook.com/help/cookies

Szczegółowe informacje na temat zakresu i celu przetwarzania Twoich danych w ramach PS Facebook znajdują się pod linkiem https://www.facebook.com/full_data_use_policy.

Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych:

- prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,

- prawo żądania sprostowania danych

- prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

- prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

- prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

- Zgoda jest dobrowolna i możesz ją udzielić korzystając z funkcjonalności platformy udzielania zgody jak i możesz ją w dowolnym momencie wycofać korzystając z ustawień zaawansowanych tej platformy.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw:

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Po skutecznym wniesieniu prawa do sprzeciwu Twoje dane nie będą przetwarzane o ile nie będzie istnieć ważna prawnie uzasadniona podstawa do przetwarzania, nadrzędna wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje dane nie będą przetwarzane w celu marketingu własnego po zgłoszeniu sprzeciwu.

Informacje o cookies

Cookies i inne podobne technologie

Sklep zamieszcza informacje w formie plików cookies (tzw. ciasteczek) i w innej formie na urządzeniach końcowych (np. komputerze, laptopie, smartfonie, Smart TV) oraz uzyskuje dostęp do informacji zbieranych z wykorzystaniem plików cookies i innych technologii identyfikujących urządzenia końcowe.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Usług, w tym portali i serwisów internetowych czy aplikacji. Cookies zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalną nazwę. W plikach cookie przechowywane są informacje, które są często niezbędne do prawidłowego działania witryny internetowej. W plikach cookie może być przechowywany unikalny numer który identyfikuje urządzenie użytkownika ale na jego podstawie nie jest ustalana tożsamość użytkownika.

Strona internetowa wydawcy może umieścić plik cookie w przeglądarce, jeśli przeglądarka to umożliwia. Co ważne, przeglądarka zezwala stronie internetowej na dostęp jedynie do plików cookies umieszczonych przez tę stronę, a nie do plików umieszczonych przez inne strony internetowe.

Inne technologie

Dla zapewnienia wygody użytkowania naszych serwisów używamy technologii Local Storage (LS), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. LS to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez serwisy. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działający w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w LS są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. Podkreślamy, że nie używamy tej technologii w celu "śledzenia" lub identyfikowania użytkowników, a wyłącznie dla wygody i w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie. Używamy technologii LS np. w celu zapamiętania ustawień, zachowania konfiguracji radia lub zapamiętania danych na temat zarekomendowanych wpisów.

Przetwarzamy dokładne dane dotyczące Twojej lokalizacji geograficznej, wykorzystujemy w tym celu technologie udostępnianą przez przeglądarkę Internetową z której korzystasz. Wykorzystujemy następnie dokładne dane dotyczące lokalizacji geograficznej na potrzeby realizacji jednego albo większej liczby celów przetwarzania, takich jak dostarczenie Tobie informacji na temat pogody w miejscu w którym się znajdujesz, informacji drogowych, zaprezentowanie reklam restauracji znajdujących się w pobliżu. Abyśmy mogli korzystać z danych o Twojej precyzyjnej lokalizacji musisz wyrazić zgodę.

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać korzystając z ustawień Twojej przeglądarki:

- Internet Explorer

- Mozilla Firefox

- Chrome

- Urządzenia Apple

Ponadto na naszych witrynach w celu prowadzenia pomiarów statystycznych używamy technologii pochodzących od naszych Zaufanych Partnerów, w szczególności Google Analitycs.

Wskazane podmioty zamieszczają na Twoich urządzeniach końcowych specjalne kody umożliwiające zbieranie danych służących nam do zliczania statystyk i optymalizacji naszych Usług.

W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się zbieraniu danych przez oprogramowanie Google Analitycs poprzez zmiany ustawień przeglądarki internetowej.

Możesz też zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o Twojej aktywności na naszej witrynie korzystając z dostępnych tu rozwiązań:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Zarządzanie ustawieniami przeglądarki

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może jednak w każdym czasie dokonać zmiany tych ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane w jego urządzeniu końcowym, a tym samym że będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Z poziomu przeglądarki internetowej, z której użytkownik korzysta możliwe jest np. samodzielne zarządzanie plikami cookies. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in. możliwość:

- zaakceptowania obsługi cookies, co pozwala użytkownikowi na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny internetowe;

- zarządzania plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych przez użytkownika witryn;

- określania ustawień dla różnych typów plików cookie, na przykład akceptowania plików stałych jako sesyjnych itp.;

- blokowania lub usuwania cookies.